logo LMSE
Laboratory of Microsensor Structures and Electronics
faks_logo
Faculty of Electrical Engineering
Home
Activities
Physics & device modelling
Semiconductor & MEMS technologies
Photolithography
Diffusion & oxidation
Wet etching & wafer cleaning
Thin film deposition & etching
Material and device characterization
Electronics
Devices
Projects
Equipment ARRS
Members
Contact
Lectures

Valid HTML 4.01 Strict


ARRS Equipment / ARRS oprema
Research Equipment ( co)funded by the Slovenian Research Agency .
Elipsometer
 
Contact or responsible person / kontaktna in odgovorna oseba:

Name and Surname / Ime in priimek: Danilo Vrtačnik
Department / Oddelek: Laboratory of microsensor structures and electronics (LMSE)
Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko (LMSE)

Tel:+386 1 4768303
E-mail / E-pošta: danilo.vrtacnik@fe.uni-lj.si


Spectroscopic ellipsometer SpecEL-2000-VIS

Characterization of transparent thin films (thickness, refractive index).

The equipment is installed in clean room environment and is accessible also to other research institutions.

use of the ellipsometer for an experienced user is €89,18 per hour.

Elipsometrični merilnik tankih plasti SpecEL-2000-VIS

Karakterizacija (debeline, lomni količnik) tankoplastnih transparentnih filmov

Oprema je nameščena v čistih prostorih in je pod ustreznimi pogoji dostopna tudi drugim raziskovalnim organizacijam

Cena uporabe merilnika za izkušenega uporabnika znaša 89,18 €/uro.

Elipsometer
System for production of ultra pure dionized water (UPW)

System for laboratory production of dionized water used in microelectronic processing. Complies with E2 standard.

System is permanently installed and connected to the closed supply loop of cleanroom facility. Deionized water as a product of the system is available to other institutions

use of the UPW for an experienced user is €87,42 per hour.

Sistem za pridobivanje ultra čiste vode (UPW)

Sistem je namenjen pridobivanju izredno čiste deionizirane vode za potrebe mikroelektronskih procesov. Ustreza standardu E2.

Sistem je fiksno postavljen in vključen v distribucijsko zanko čistih prostorov. Produkt, DI voda je zato dostopen pod omejenimi pogoji zainteresiranim partnerjem.

Cena uporabe UPW za izkušenega uporabnika znaša 87,42 €/uro.

DI_voda
uni_logo
University of Ljubljana